Hallintotapa

Norgine-konsernin kaikki oikeussubjektit ovat ottaneet käyttöön Norginen liiketoimintasäännöstön, ja se on saatavilla seitsemällä kielellä.

Norginen liiketoimintasäännöstö luo puitteet, joiden avulla saavutetaan Norginen visio innovatiivisten lääkkeiden toimittamisesta potilaiden, työntekijöiden ja muiden sidosryhmien hyödyksi. Sovellamme tähän visioon pyrkiessämme jatkuvasti korkeita eettisiä normeja.

Norginen liiketoimintasäännöstö luotiin alusta alkaen laajan, koko Norginekonsernin
konsultointiprosessing perusteella, ja tarkastelemalla kattavasti yhtiön kaikkia toimintoja.

Potilaamme inspiroivat meitä, ja valjastamme yrityshenkemme työskennelläksemme yhdessä – One Norgine – jotta ihmiset voivat elää parempaa ja terveempää elämää. Norginen liiketoimintasäännöstö kehittyy edelleen, mutta se ilmentää aina alan parhaita käytäntöjä sekä Norginen työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden erityispiirteitä.

Peter Stein,
Puheenjohtaja