Avoimuus ja julkiset ilmoitukset

Potilasjärjestöt

 

Alla on luettelo kaikista potilasjärjestöistä, joille Norgine on antanut taloudellista tukea ja/tai merkittävää välillistä / muuta kuin taloudellista tukea tai jotka ovat sitoutuneet sopimuspalveluihin. Tähän luetteloon sisältyvät henkilöstön varainhankintatapahtumat ja lahjoitukset sekä kuvaukset tuki-/sopimuspalvelujen luonteesta: näiden avulla lukija voi ymmärtää potilasorganisaation saaman tuen merkityksen sekä tuen rahallisen arvon.

Norgine’s interactions and support to Patient Organisations

 

 

Lääketuotteiden avoimuutta koskeva ilmoitus

Terveydenhuollon ammattilaiset ja organisaatiot

 

EFPIAn käytännesääntöjen ja erilaisten maakohtaisten julkistamissääntöjen sekä avoimuutta koskevien lakisääteisten vaatimusten mukaisesti Norgine ilmoittaa vuorovaikutuksensa ja asiaankuuluvat arvonsiirrot terveydenhuollon ammattilaisten ja terveydenhuollon organisaatioiden kanssa. Näihin tietoihin kuuluvat tuki terveydenhuollon organisaatioille lahjoituksina ja avustuksina sekä luontoisetuina ja sponsorointisopimuksina tapahtuman järjestämiseksi. Se kattaa myös terveydenhuollon ammattilaisille annettavan tuen, johon sisältyy maksuja tapahtumien kustannuksista, mukaan lukien rekisteröintimaksut, matka- ja majoituskulut sekä mahdollisesti aiheutuvat palvelu- ja konsultointimaksut ja näihin mahdollisesti liittyvät kulut. Lisäksi tarjotaan tutkimukseen ja kehitykseen liittyviä arvonsiirtoja.

Klikkaa asiaankuuluvaa maakuvaketta nähdäksesi lääkevalmisteisiin liittyvät tiedot:

Jos tietyn Euroopan maan lippu ei näy alla, Norginella ei ole vuorovaikutusta tai arvonsiirtoa raportoitavaksi kyseiselle maalle. Huomaa myös, että Norgine työskentelee kolmansien osapuolten kanssa joissakin maissa ja kolmannen osapuolen vastuulla on ilmoittaa ehdot täyttävästä vuorovaikutuksesta julkisesti.