Vaatimustenmukaisuuden missiolause

Me Norgine olemme sitoutuneet toimimaan täysin rehellisesti kaikessa toiminnassamme. Eettiset ja sääntöjen noudattamista koskevat arvomme ohjaavat meitä tekemään oikeita päätöksiä varmistaaksemme, että täytämme potilaiden, sääntelyelinten ja sijoituskumppaneidemme odotukset. Kaikkien liiketoimintaamme osallistuvien – työntekijöiden ja ulkoisten yhteistyökumppaneiden – odotetaan ymmärtävän ja noudattavan Norginen yritysarvoja ja sääntöjen noudattamista koskevia standardejamme, kun tuomme potilaille mullistavia tuotteita. Vaatimustenmukaisuusohjelmamme on kehitetty kaikkien asiaankuuluvien ja asianmukaisten kansainvälisten standardien mukaisesti, ja nämä periaatteet tukevat sitoutumistamme toimimaan liiketoiminnassamme korkeimpien standardien mukaisesti kaikissa toiminnoissa.
  
Jos haluat lisätietoja tietyistä vaatimustenmukaisuuden osa-alueista, napsauta alla olevaa kieltä, jossa kuvaamme Corporate Compliance -ohjelmamme perustekijät. Ne vahvistavat sitoumuksemme harjoittaa Norginen liiketoimintaa korkeimpien eettisten käyttäytymisnormien mukaisesti. Ne eivät ole staattisia, ja Norgine seuraa jatkuvasti sisäisiä ja ulkoisia vaatimuksia varmistaakseen, että toimimme aina oikein.