Careers – Equal Opportunity

Yhtäläiset mahdollisuudet

 

Tuemme yhtäläisten mahdollisuuksien periaatetta ja johdamme sen mukaan. Kaikki työllisyyteen liittyvät asiat, mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta, rekrytointi, ylennykset, koulutus, korvaukset ja etuudet sekä koulutus, perustuvat tasavertaisesti pätevyyteen, suorituksiin, kykyihin ja muihin objektiivisiin kriteereihin.

Emme suvaitse rotuun, uskontoon, uskomukseen, kansalliseen alkuperään, sukupuoleen, siviilisäätyyn, vammaisuuteen, ikään tai muuhun vastaavaan ryhmään perustuvaa syrjintää tai häirintää. Hyödynnämme työvoimamme monimuotoisuutta, joka on yksi monista vahvuuksistamme. Menestyksemme jatkuminen riippuu henkilöstön lahjakkuuksien kehittämisestä ja edistämisestä sekä kaikkien yksilöiden oikeudenmukaisesta palkitsemisesta. Tämä on keskeistä One Norgine-ilmapiirille.